Welke verzekeringen kunt u bij Correct Verzekerd afsluiten?

Particulier

Aansprakelijkheidsverzekering
Als je materiële of lichamelijke schade veroorzaakt, ben je vaak verantwoordelijk voor de kosten, oftewel aansprakelijk. Met een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) kun je je hiervoor verzekeren.

Autoverzekering
Dit is een verzekering die schade aan je auto vergoedt en/of diefstal van je auto en/of schade die je als bestuurder veroorzaakt. Er zijn drie soorten: beperkt casco, volledig casco/all-risk en de (verplichte) WA-verzekering

Bromfiets-, motor- of scooterverzekering
Heb je een bromfiets, motor of scooter, dan ben je verplicht een WA-motorrijtuigenverzekering af te sluiten. Je kunt de verzekering aanvullen met een cascodekking, waardoor je dekking hebt voor schade aan je bromfiets, motor of scooter.

Caravanverzekering
Met een caravanverzekering verzeker je je tegen schade aan of verlies van je caravan en de vaste inventaris ervan. De dekking geldt alleen als de schade niet door jou is veroorzaakt.

Inboedelverzekering
Met een inboedelverzekering ben je verzekerd tegen schade aan of diefstal van je bezittingen die zich in je woning bevinden.

Opstalverzekering
Een opstalverzekering dekt schade aan je huis door brand, storm, inbraak en andere schadeoorzaken. Deze verzekering is verplicht als je een hypotheek afsluit.

Kostbaarhedenverzekering
Een kostbaarhedenverzekering dekt schade aan of verlies van waardevolle voorwerpen of verzamelingen. Je mag de schade of het verlies niet zelf veroorzaakt hebben.

Overlijdensrisicoverzekering
Een type levensverzekering met een vooraf bepaalde maximumduur. Als in die periode de verzekerde persoon overlijdt, dan keert de verzekering een bedrag ineens uit aan de nabestaande(n). Bij sommige hypotheken is een overlijdensrisicoverzekering verplicht.

Pleziervaartuigenverzekering
Deze verzekering dekt verlies van of schade aan pleziervaartuigen, inclusief inboedel, aansprakelijkheid en bijkomende kosten

Reisverzekering
Dit is een verzekering die dekking biedt voor schade tijdens je reis of vakantie. Onder de dekking vallen meestal verlies van of schade aan bagage, medische hulp en repatriëringskosten. Je kunt de reisverzekering afsluiten voor een specifieke vakantie of doorlopend waarbij hij geldt voor al je reizen in een jaar.

Uitvaartverzekering
De uitvaartverzekering of begrafenisverzekering dekt de kosten van de begrafenis of crematie van de verzekerde persoon. Het kan ook om een naturaverzekering gaan. De verzekeraar keert dan geen geld uit, maar regelt de begrafenis of crematie.

Zorgverzekering
De zorgverzekering dekt je ziektekosten. Hij bestaat in ieder geval uit een verplichte basiszorgverzekering. Daarnaast kan je een aanvullende zorgverzekering afsluiten voor ziektekosten die buiten de basisverzekering vallen.

Zakelijk

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
De arbeidsongeschiktheidsverzekering is de meest essentiële verzekering voor ondernemers, naast de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Toch heeft maar ongeveer de helft van de ondernemers een verzekering die hun een salaris garandeert bij ziekte, bij een ongeluk, maar ook bij zwangerschap.

Goed voorstelbaar: het is een heel dure verzekering, vooral voor diegenen met een hoog inkomen. Bedenk wat het financieel inhoudt als je morgen arbeidsongeschikt raakt voor de rest van je leven.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Het kan zijn dat je met je bedrijf directe materiële of financiële schade toebrengt aan derden of aan eigendommen van derden. Deze schade wordt gedekt door een  bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Extra: verzekeringen in de bouw
CAR-verzekering
Tijdens de bouw en verbouwing kunnen het bouwwerk en de bouwmaterialen beschadigd raken. Bijvoorbeeld door brand, storm of inbraak. Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is deze schade niet verzekerd.

Veel ondernemers in de bouw kiezen daarom voor een CAR-verzekering. Met deze Construction Allrisk-verzekering dek je bijna alle bouwrisico’s af tijdens de bouw of verbouwing.

Je bent verzekerd voor schade door uitvoeringsfouten en materiaalgebreken. Maar ook voor gebreken die pas in een later stadium zichtbaar worden, zoals bijvoorbeeld scheurvorming door een fout in de fundering.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Een andere categorie van schade is zuivere vermogensschade. Dit is de schade die een derde lijdt door het missen van inkomsten. Als je een adviserend beroep of bedrijf hebt, is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering van toepassing.

Verzuimverzekering
Evengoed maatwerk is de verzuimverzekering voor het personeel. Die is relevant omdat de eerste twee jaren van ziekte voor risico van de werkgever zijn.

Hoe kleiner het bedrijf, des te kwetsbaarder en hoe groter de noodzaak voor zo’n verzekering. Voor een bedrijf met 250 werknemers en een verzuim van zo’n 6% per jaar is het gewoon een kwestie van schuiven met geld. Maar de fietsenmaker kan failliet gaan wanneer zijn enige werknemer met een vast contract langdurig ziek wordt. Regel dat dus, want het kan je de kop kosten.

Bedrijfsrechtsbijstand
Gelijk hebben en gelijk krijgen is helaas niet altijd hetzelfde. Als je een conflict krijgt met een personeelslid, klant of leverancier, kunnen de kosten voor een advocaat soms hoog oplopen. Met een rechtsbijstandverzekering voor je bedrijf ben je verzekerd van juridisch advies.

Inventaris- en goederenverzekering
De spullen die je verkoopt, je voorraad, je onderdelen en bouwmaterialen, het meubilair in je kantoor, je bedrijf kan niet zonder. Met een inventaris- en voorraadverzekering verzeker je jouw voorraad en bedrijfsmiddelen tegen schade door brand, inbraak, diefstal, het weer of vandalisme.

Bedrijfsstagnatieverzekering
Na een brand, storm, inbraak, diefstal, aanrijding, milieu- of waterschade kan een bedrijf gedeeltelijk of helemaal stil komen te liggen. Ook een afgesloten toegangsweg door een brand in de buurt kan funest zijn voor de omzet. Hoe langer het duurt voor je weer aan de slag kunt, hoe meer inkomsten je mist.

Ondernemers die kiezen voor een bedrijfsstagnatieverzekering, verzekeren hun brutowinst als hun bedrijf stilvalt door zo’n gebeurtenis. Ook tijdens de herstelfase zijn ze verzekerd van inkomsten.

Bedrijfspand
Met een gebouwenverzekering of opstalverzekering voor bedrijven verzeker je de herbouwwaarde van jouw bedrijfspand of huurdersbelang. De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om alles in dezelfde staat terug te brengen als vóór de schade. 

Brand, inbraak, storm, waterschade en blikseminslag kunnen ernstige schade aan je bedrijfspand veroorzaken. Je moet een flinke eigen reserve hebben opgebouwd, wil je de kosten daarvan zonder problemen kunnen betalen. 

Heb je geen eigen pand, maar heb je wel zelf betaald voor structurele verbeteringen aan je huurpand, zoals een nieuwe keuken of een houten vloer? Dan noemen wij dit huurdersbelang. Je huurbaas verzekert het pand, jij verzekert zelf jouw huurdersbelang. 

Vervoer en transport 
Een auto van de zaak, bestelauto of -bus, vrachtauto en werkmaterieel zoals een heftruck kun je verzekeren met een verzekering voor vervoer. Ook het transport van goederen kun je verzekeren met een goederenverzekering

Milieuschadeverzekering
Werk je in jouw bedrijf met schadelijke stoffen? Verzeker dan je bedrijfslocatie met een gebouwenverzekering en check of je ook verzekerd bent voor eventuele milieuschade zoals bodem- of waterverontreiniging. Soms moet je hiervoor namelijk een aparte verzekering afsluiten.

Werk je bij klanten met gevaarlijke of brandbare stoffen? Controleer dan goed of je verzekerd bent voor de schade die hierdoor kan ontstaan.

AutoverzekeringBestelautoverzekeringMotorverzekeringWoonhuisverzekeringReisverzekeringZakelijke verzekeringen