Als ondernemer kunt u bij Correct Verzekerd terecht voor al uw zakelijke verzekeringen

 

Of u nou zzp’er bent of een bedrijf hebt met meerdere medewerkers, Correct Verzekerd biedt altijd een oplossing die past bij uw bedrijfsvoering. Wij hebben uitgebreide zzp- en mkb-expertise. Hier vindt u een overzicht van de meest voorkomende zakelijke verzekeringen.

Bedrijfsgebouwenverzekering

Uw bedrijfsgebouw is voor u natuurlijk onmisbaar. Brand of een storm kan ingrijpende schade veroorzaken. De Bedrijfsgebouwenverzekering biedt u als eigenaar belangrijke bescherming, afgestemd op uw onderneming.

 

 • Standaard uitgebreide dekking, ook voor sneeuwdruk, hak- en breekwerk (bij opsporing en reparatie van een leidingschade) en inductie (‘overspanning’ op elektrische apparatuur, bijvoorbeeld na blikseminslag).
 • Diverse bijkomende kosten zijn ook gedekt, zoals kosten van externe experts en kosten om schade te voorkomen of te verminderen (bereddingskosten).
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Met de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekert u de continuïteit van uw bedrijf.

 • Algemene aansprakelijkheid
  Deze verzekering dekt aansprakelijkheid als uw bedrijfsactiviteiten schade veroorzaken aan anderen.
 • Productaansprakelijkheid
  Als één van uw producten schade veroorzaakt, dekt deze verzekering de aansprakelijkheid. Ook als de producten onder uw verantwoording worden geproduceerd of in omloop zijn gebracht
 • Werkgeversaansprakelijkheid
 • De verzekering dekt aansprakelijkheid als iemand schade oploopt tijdens of door werkzaamheden. Dit geldt voor uw personeel en andere personen die onder uw regie werken.
 • Milieu-aansprakelijkheid
  Als u schade veroorzaakt door plotselinge milieuverontreiniging, dan bent u standaard verzekerd voor schade aan personen. Schade aan spullen van anderen is alleen verzekerd bij luchtverontreiniging
Bedrijfsrechtsbijstandsverzekering

De Rechtsbijstandsverzekering geeft u recht op juridisch advies en rechtshulpverlening. Als u niet geconfronteerd wilt worden met de financiële gevolgen van een conflictsituatie, is het raadzaam een rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Want dan bent u voor de meest voorkomende situaties verzekerd van juridische hulp. Met de talloze wetten en regels in onze samenleving is het meestal ondoenlijk om een
zaak zelf op te lossen, terwijl de kosten niet zijn te overzien.

Inventaris en goederenverzekering

U verzekering hiermee uw voorraden, inventaris, machines, apparaten en elektronica. U bent verzekerd tegen diefstal, brand, storm en waterschade. Deze verzekering bestaat uit onderdelen waaruit u samen met onze adviseur een keuze kunt maken. Omdat u de verzekering zelf samen met onze adviseur samenstelt, bent u precies op maat verzekerd.

Bedrijfsschadeverzekering

Bij stilstand of verminderde productiviteit als gevolg van een gedekte gebeurtenis, biedt deze verzekering bescherming voor het verlies aan netto winst en de doorgaande lasten. De bedrijfsstagnatie dient te zijn veroorzaakt door een materiële schade ten gevolge van een gedekt gevaar.

Inkomensverzekeringen

Als uw werknemers ziek of arbeidsongeschikt worden, is er veel door de overheid geregeld.

Maar wat gebeurt als u zelf ziek wordt? Als ondernemer kunt u geen aanspraak maken op
de WIA De arbeidsongeschiktheidsverzekering beschermd uw inkomen als u
om gezondheidsredenen niet in staat bent te werken.

Als werkgever hebt u te maken met verantwoordelijkheden op het gebied van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. U bent wettelijk verplicht om 70% van het salaris van een zieke werknemer door te betalen.

Het risico van de kosten voor loondoorbetaling bij ziekte van uw werknemers kunt u verzekeren , ook  preventie, verzuimbegeleiding en reïntegratie kunnen worden meeverzekerd.

Hieronder vindt u een selectie van zaken die wij bij de inventarisatie van de risico’s die u dagelijks loopt in ons adviesgesprek de revue laten passeren.

 • Als het bedrijf van een belangrijke toeleverancier afbrandt, is er vaak direct een groot omzetverlies bij uw eigen bedrijf. Ook dat risico valt onder een “omzetverlies”verzekering.
 • Het kan een goed idee zijn, als u een pand zakelijk huurt, even te kijken naar de  huurafspraken als het pand afbrandt.
 • Met vennoten in een VOF is het goed om duidelijke afspraken te maken hoelang een vennoten verbonden blijft aan de VOF. Ook de arbeidsongeschiktheidsverzekering is dan dus een punt om gezamenlijk over te praten.
 • Geen stroomleveranties meer? Dan ligt uw bedrijf stil. Vooral hele onplezierig als er goederen in koelcellen liggen die u nodig heeft voor uw bedrijf.
 • Veel verbouwingen in uw gehuurde pand? Ga die verbouwing dan verzekeren onder het kopje “huurdersbelang“. Dat is immers niet de inventaris om zit vast aan het pand waar u geen eigenaar van bent, en dus apart moet verzekeren.
 • Heeft u muziekinstallatie, een fraaie kassa, een brandinstallatie, een alarminstallatie? Dat is allemaal elektronische apparatuur die niet altijd verzekerd zijn op een  inventarisverzekering. 
 • Elke werknemer mag u aansprakelijk stellen als werkgever. Deze aansprakelijkheid kan gewoonlijk worden geclaimd als schade op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
 • Graafmachine willen nog weleens een kabel stuk trekken. Geen kinderachtige schadeclaim kan dan volgen. Ondergrondse schade meeverzekeren is in sommige gevallen noodzakelijk. Hierbij is vooral belangrijk welke de verplichting u heeft ten aanzien van de Wet Informatie uitwisseling Ondergrondse Netten (WION).
 • Verzekeraars keren meestal ook uit bij stommiteiten of onoplettendheid. Twijfel over een schade?Neem dat even contact met ons op.
 • Geef veranderingen in activiteiten altijd door aan de adviseur.
AutoverzekeringBestelautoverzekeringMotorverzekeringWoonhuisverzekeringReisverzekeringZakelijke verzekeringen