Klachtenprocedure

Correct Verzekerd B.V.  wenst dat u tevreden bent over haar service en hecht veel waarde aan goede contacten met cliënten. Daarom werken we steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening.

Het kan wel eens anders lopen dan verwacht. In dat geval horen we graag van u.
Wij proberen te leren van onze fouten door te luisteren naar uw klachten. Soms is een goed gesprek voldoende om uw onvrede weg te nemen.

Indien dit niet afdoende zou zijn hebben wij een klachtenregeling.

Hoe dient u de klacht in en aan welke eisen moet een klacht voldoen:

  • Mondeling
    Eenvoudige, snel oplosbare klachten worden meteen behandeld. Een voorbeeld is het niet snel genoeg terugbellen. Is uw klacht niet zo eenvoudig dan kunt u het beter op papier zetten.
  • Schriftelijk
    Een schriftelijke klacht moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze moet in ieder geval bevatten uw naam en adres, de datum en een zo uitgebreid mogelijke omschrijving van de klacht. Tot slot moet u de schriftelijke klacht ondertekenen. Zodra wij de schriftelijke klacht van u hebben ontvangen krijgt u hiervan een bevestiging toegestuurd.

Wat gebeurt er met uw klacht:

De klacht wordt bij uw persoonlijke adviseur in behandeling gegeven. De adviseur neemt contact met u op om de klacht te bespreken waarvan een schriftelijk verslag gemaakt zal worden. Vervolgens rapporteert de adviseur aan de directie van Correct Verzekerd B.V.. Hierna krijgt u een mondelinge uitleg én brief toegezonden met de motivering van de uitkomst en de conclusies.  Een en ander zal, indien mogelijk, binnen een termijn van twee weken afgehandeld worden.

Niet tevreden?

Bent u niet tevreden met de wijze waarop uw klacht is afgewikkeld, dan kunt u zich wenden tot:

KiFiD

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG  Den Haag
Tel.: 0900-3552248

AutoverzekeringBestelautoverzekeringMotorverzekeringWoonhuisverzekeringReisverzekeringZakelijke verzekeringen