Dienstenwijzer Correct Verzekerd B.V.

Correct Verzekerd hecht aan een goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Op onze dienstverlening als bemiddelaar in verzekeringen is de Wet op Financieel Toezicht van toepassing. In deze dienstenwijzer treft u een beschrijving aan van onze dienstverlening en werkwijze.

 

Wie zijn wij?

Correct Verzekerd is een onafhankelijk assurantiekantoor. Wij zijn niet gebonden aan bepaalde verzekeraars en daardoor in staat persoonlijk maatwerk te leveren. Voor de selectie van verzekeringen en maatschappij maken wij onder meer gebruik van geavanceerde, up-to-date vergelijkingsprogrammatuur. Samen met u kiezen wij de producten die het beste passen bij uw wensen en mogelijkheden.

Wij adviseren zowel zakelijk als particulier.

U kunt ook via onze website premieberekeningen maken en diverse verzekeringen afsluiten. In dat geval geven wij u geen advies, maar zorgen er uitsluitend voor dat u de polisbescheiden van de verzekeringen ontvangt waarvoor u hebt gekozen. Er is dan sprake van Execution Only. U bent in dit geval zelf verantwoordelijk voor de gemaakte keuzes.

Wij streven naar een, in alle opzichten, plezierige relatie met onze klanten.

 

Contactgegevens

Postadres: Postbus 33
  8250 AA Dronten
Telefoon: 0321-843471
   
E-mail: info@correctverzekerd.nl
Website: www.correctverzekerd.nl

 

Welke diensten verlenen wij aan u?

Wij adviseren en bemiddelen op het gebied van schadeverzekeringen.

Wij kunnen met vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen zaken doen. Door onze onafhankelijkheid en keuzevrijheid bieden wij u altijd een goede verzekeringsoplossing.

U kunt het volgende van onze dienstverlening verwachten:

 • Wij maken op basis van door u verstrekte gegevens een inventarisatie. Hierna adviseren wij u welk deel van de risico’s u zou moeten verzekeren en welke risico’s u wellicht voor eigen rekening kunt nemen.
 • Middels onze offerteprogrammatuur maken wij voor u een passende aanbieding.
 • Wij helpen u met het tijdig opzeggen van bestaande verzekeringen die elders lopen.
 • Wij controleren of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is opgesteld.
 • In een later stadium controleren wij of de polis die u van de verzekeraar ontvangt conform de aanvraag is.
 • Wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier.
 • Mocht u schade ondervinden, dan behartigen wij, indien verzekerd, uw belangen.
 • Indien noodzakelijk en gewenst besteden wij aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekeringsovereenkomst tot stand is gekomen. Soms duurt de acceptatie enige dagen. Soms moet eerst aanvullende informatie worden verstrekt. Indien precies in die periode een schade optreedt, kan het belangrijk voor u zijn dat u hiervoor verzekerd bent. Niet in alle gevallen zijn verzekeringsmaatschappijen overigens bereid voor deze periode een voorlopige dekking te verlenen.

 

Wat verwachten wij van u?

Wellicht is het overbodig om te melden, maar wij verwachten dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.

Wanneer er sprake is van execution only bent u in het geheel zelf verantwoordelijk voor het aangaan en afsluiten van uw verzekering.

Hoewel Correct verzekerd de aan u toegezonden stukken, waaronder de polisbescheiden, altijd controleert, verwachten wij van onze klanten dat zij dit ook doen. In het communicatietraject kunnen immers fouten of misverstanden ontstaan. Als er iets niet duidelijk of onjuist weergegeven is, laat het ons dan direct weten.

Als uw persoonlijke situatie wijzigt of als er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Wij zorgen er dan voor dat uw verzekeringen up-to-date blijven.

 

Onze relatie met verzekeraars

Wij zijn een onafhankelijk kantoor en adviesvrij. Dat wil zeggen dat er geen enkele financiële instelling, bank of verzekeringsmaatschappij een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming heeft. Hierdoor zijn wij vrij om te kiezen met welke verzekeraar wij zaken doen en vrij zijn om u een product van een maatschappij aan te bieden dat het beste bij u past. Op uw verzoek laten wij u graag weten met welke verzekeraars wij het meeste zaken doen.

 

Onze bereikbaarheid

Wij vinden het belangrijk dat u contact met ons kunt opnemen op een tijdstip dat u past. De contactgegevens staan hierboven vermeld. Onze kantoortijden zijn:

 • maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur
 • zaterdag van 10.00-17.00 uur

 

Premiebetaling

De premie betaalt u rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij waar uw verzekering(en) zijn ondergebracht. Bij het aanvragen van een verzekering wordt met u afgesproken hoe u wilt betalen: per maand, kwartaal, halfjaar of jaar en middels automatisch incasso of acceptgiro. Wij maken u er op attent dat, bij niet-tijdige betalingen van de premie, de maatschappij de dekking kan opschorten of de verzekering zelfs kan beëindigen. De vordering loopt dan verder via een incassobureau. Dit kan heel nare consequenties hebben. Het is dus van groot belang dat u de verschuldigde premie tijdig voldoet

 

Hoe worden wij beloond?

Wij ontvangen van (de) verzekeringsmaatschappij(en) waar uw verzekering is ondergebracht een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Dat is de provisie. Wij brengen u verder geen kosten in rekening. De hoogte van de provisie bij een schadeverzekering is een percentage van de premie, exclusief assurantiebelasting. Deze varieert per productsoort en ligt tussen de 5 % en 27,5%.

 

Onze kwaliteit

Wij zijn in het bezit van de vereiste diploma’s en voldoen aan alle voorgeschreven wettelijke eisen. Wij zijn ingeschreven bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12039770. De AFM houdt krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van onder meer assurantiekantoren. Door regelmatige (bij-)scholing wordt de vakkennis van onze medewerkers op niveau gehouden. Tevens beschikken wij over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voor u geeft dit extra zekerheid. In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 51224224. Ons aansluitnummer bij Kifid is 100.000509.

 

Klachtenprocedure

Correct Verzekerd B.V.  wenst dat u tevreden bent over haar service en hecht veel waarde aan goede contacten met cliënten. Daarom werken we steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening.

Het kan wel eens anders lopen dan verwacht. In dat geval horen we graag van u.

Wij proberen te leren van onze fouten door te luisteren naar uw klachten. Soms is een goed gesprek voldoende om uw onvrede weg te nemen.

Indien dit niet afdoende zou zijn hebben wij een klachtenregeling.

Hoe dient u de klacht in en aan welke eisen moet een klacht voldoen:

 • MondelingEenvoudige, snel oplosbare klachten worden meteen behandeld. Een voorbeeld is het niet snel genoeg terugbellen. Is uw klacht niet zo eenvoudig dan kunt u het beter op papier zetten.
 • SchriftelijkEen schriftelijke klacht moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze moet in ieder geval bevatten uw naam en adres, de datum en een zo uitgebreid mogelijke omschrijving van de klacht. Tot slot moet u de schriftelijke klacht ondertekenen. Zodra wij de schriftelijke klacht van u hebben ontvangen krijgt u hiervan een bevestiging toegestuurd.

Wat gebeurt er met uw klacht:

De klacht wordt bij uw persoonlijke adviseur in behandeling gegeven. De adviseur neemt contact met u op om de klacht te bespreken waarvan een schriftelijk verslag gemaakt zal worden. Vervolgens rapporteert de adviseur aan de directie van Correct Verzekerd B.V.. Hierna krijgt u een mondelinge uitleg én brief toegezonden met de motivering van de uitkomst en de conclusies.  Een en ander zal, indien mogelijk, binnen een termijn van twee weken afgehandeld worden. Ons aansluitnummer bij Kifid is 100.000509.

Niet tevreden?

Bent u niet tevreden met de wijze waarop uw klacht is afgewikkeld, dan kunt u zich wenden tot:

 

 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Postbus 93257

2509 AG  Den Haag

Tel.: 0900-3552248

AutoverzekeringBestelautoverzekeringMotorverzekeringWoonhuisverzekeringReisverzekeringZakelijke verzekeringen