COVID-19

 
 
 
 

 

 

 

 

Verzekeraars krijgen veel vragen binnen van klanten, media en andere partijen over het coronavirus. Het Verbond van Verzekeraars heeft de belangrijkste en meest gestelde vragen hebben op een rij gezet. Deze pagina zal bijgewerkt worden zodra er nieuwe vragen opspelen.

 

Algemene vragen COVID-19

 

Ontvangen verzekeraars al claims van bedrijven of particulieren door het coronavirus?

Daar heeft het Verbond van Verzekeraars op dit moment geen overzicht van.

Bij veel schadeverzekeringen zijn epidemieën uitgesloten. Waarom eigenlijk?

Dat doen verzekeraars omdat de mogelijke schade bij een epidemie als gevolg van cumulatie enorm kan oplopen. Hierdoor kan de financiële draagkracht (de solvabiliteit) van de verzekeraar in gevaar komen. Daarom sluiten sommige verzekeraars dit risico uit.

Is er ooit onderzoek gedaan naar de impact van een pandemie op de solvabiliteit van verzekeraars?

De solvabiliteit van verzekeraars wordt getoetst op basis van een Europees kader, Solvency II. Daarin is standaard het risico op een pandemie meegenomen in de solvabiliteitseis. Alle Nederlandse verzekeraars moeten voldoen aan dit kader.

Verzekeraars zijn ook beleggers. In hoeverre worden zij geraakt door de dalende beurskoersen door het coronavirus?

Verzekeraars beleggen met name in veilige beleggingen zoals obligaties. Verzekeraars houden de financiële markten nauwlettend in de gaten en zullen anticiperen waar nodig.

AutoverzekeringBestelautoverzekeringMotorverzekeringWoonhuisverzekeringReisverzekeringZakelijke verzekeringen